Besiktningar / byggkontroller av nybyggnationer i Stockholm
       Startsida          Våra tjänster          Om företaget          Referenser          Kontakta oss       

Välkommen!

Börje Mossvall Ing.
Av SBR Godkänd besiktningsman
Medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp

Erbjuder sig att utföra

Förbesiktning

Slutbesiktningar

Garantibesiktningar/§59-besiktning

Efterbesiktning

Särskild besiktning

Överbesiktning

Statusbesiktning

Tekniska utredningar

Kontroller som sakkunnig


Se vidare under fliken "Våra tjänster"
Besiktning


  © BSMM Byggkontroll  -  Tel: 070-5310122   08-7150106  -  info@bsmmbyggkontroll.se | Produktion: NorrWebb